Stavební bytové družstvo Letohrad

Nová úprava vzniku společenství vlastníků po 1. 1. 2014

17.04.2014 07:56

Odložený vznik SVJ s právní subjektivitou podle zákona 311/2013 Sb.:

 • K 1.1.2014 podíl družstva 50% a více.
 • Původní vlastnictví budovy: bytová družstva vzniklá do 1.1.1992 – (na výstavbu byla poskytnuta finanční, úvěrová nebo jiná pomoc podle zvláštních předpisů).
 • Nutné podmínky: - k 1.1.2014 představoval podíl družstva na společných částech domu 50% a více, nedošlo ke vzniku společenství do 31.12.2013 a družstvo plnilo povinnosti správce ke dni 30.6.2000.
 • Do vzniku společenství: Společenství nemá právní subjektivitu. Správcem domu a pozemku zůstává družstvo, na správu se použijí přiměřeně § 1191 až 1193 NOZ.
 • Správcem domu a pozemku: BD podle § 24 odst. 1 zákona 311/2013 Sb., na správu se použiji ustanovení        § 1191 až § 1193 NOZ; § 1198 se nepoužije, při dodržení podmínek zákona nevznikne solidární ručení vlastníků.
 • Katastrální úřady nebudou blokovat převody jednotek podle § 1198 NOZ a nebude platit solidární ručení podle § 1127 NOZ – ovšem pouze za podmínky dodržení lhůt podle § 24 odst. 2 zákona 311/2013 Sb. do poklesu podílu pod 50%.
 • Okamžik vzniku SVJ: zakládá se schválením stanov a vzniká zápisem do veřejného rejstříku; povinnost svolat shromáždění vlastníků je do 90-ti dnů od doručení listin dokládajících snížení spoluvlastnického podílu pod 50% (§ 24 odst. 2 zákona 311/2013); do 30-ti dnů nutnost zapsat založené SVJ do rejstříku.
 • Stanovy při založeni SVJ: schvalují vlastníci jednotek nadpoloviční většinou hlasů přítomných na shromáždění (§ 24 odst. 3 zákona 311/2013 Sb.).

 

Odložený vznik SVJ s právní subjektivitou analogicky podle zákona 311/2013 Sb.:

 • K 1.1.2014 podíl družstva od 25% do méně než 50 %.
 • Původní vlastnictví budovy: bytová družstva – (na výstavbu byla poskytnuta finanční, úvěrová nebo jiná pomoc podle zvláštních předpisů).
 • Nutné podmínky: - k 1.1.2014 představoval podíl družstva na společných částech domu 25% a více, avšak méně než 50% (ke dni 1.1.2014 byl podíl již menší než 50%), nedošlo ke vzniku společenství do 31.12.2013 a družstvo plnilo povinnosti správce ke dni 30.6.2000.
 • Do vzniku společenství: Společenství nemá právní subjektivitu. Správcem domu a pozemku zůstává družstvo, na správu se použijí přiměřeně § 1191 až 1193 NOZ.
 • Správcem domu a pozemku: BD podle § 24 odst. 1 zákona 311/2013 Sb., na správu se použiji ustanovení       § 1191 až § 1193 NOZ; § 1198 se nepoužije, při dodržení podmínek zákona nevznikne solidární ručení vlastníků.
 • Katastrální úřady nebudou blokovat převody jednotek podle § 1198 NOZ a nevznikne solidární ručení vlastníků – ovšem pouze za podmínky dodržení lhůt podle § 24 odst. 2 zákona 311/2013 Sb. po poklesu podílu pod 25% (vychází se analogicky z § 9 odst. 4 ZVB)
 • Okamžik vzniku SVJ: zakládá se schválením stanov a vzniká zápisem do veřejného rejstříku; povinnost svolat shromáždění vlastníků do 90-ti dnů od doručení listin dokládajících snížení spoluvlastnického podílu pod 25%; do 30-ti dnů nutnost zapsat založené SVJ do rejstříku (§ 24 odst. 2 zákona 311/2013 Sb. a 9 odst. 4 ZVB).
 • Stanovy při založeni SVJ: schvalují vlastníci jednotek nadpoloviční většinou hlasů přítomných na shromáždění (analogicky § 24 odst. 3 zákona 311/2013 Sb.).

Kontakt

SBD Letohrad

sprava@sbdletohrad.cz

Požárníků 791
Letohrad
561 51
ID DS: pwd4cwh
IČ 135 843 75
NEJSME PLÁTCI DPH

461 100 544
Úřední dny:
úterý 7:00 - 11:00 12:00 - 16:30 hod.
čtvrtek 7:00 - 11:00 12:00 - 15:30

Vyhledávání

Kontaktujte nás

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode