Stavební bytové družstvo Letohrad

Původní stanovy a směrnice

(Stanovy a směrnice Platné do 1.6.2014)

STANOVY_SBD_LETOHRAD.pdf

001_Systém zpracování účetnictví.pdf

002_Oběh účetních dokladů.pdf

003_Podpisové vzory.pdf

004_Harmonogram účetní uzávěrky a účetní závěrky.pdf

005_Úschova účetních záznamů.pdf

006_Inventarizace majetku a závazků.pdf

007_Investiční majetek, účtování a evidence.pdf

008_Zásoby a jejich evidence.pdf

009_Oceňování majetku a závazků.pdf

010_Časové rozlišení.pdf

011_Dohadné položky.pdf

012_Opravné položky.pdf

013_Rezervy.pdf

014_Kurzové rozdíly.pdf

015_Pokladna a ceniny.pdf

016_Pracovní cesty.pdf

017_Používání služebních vozidel a svěřených předmětů.pdf

018_Volební řád.pdf

019_Průměrný výdělek.pdf

020_Pravidla pro účetní závěrku a vzor přílohy k závěrce.pdf

021_Nařízení k požární bezpečnosti.pdf

022_Stavební spoření.pdf

023_Ochrana osobních údajů.pdf

024_Správce hospodářského střediska.pdf

025_Spisový, skartační a archivační řád.pdf

026_Způsob podepisování dokladů.pdf

027_Zásady pro stanovení nájemného a FOÚ.pdf

028_Zásady_odměňování_členů_orgánů_družstva.pdf

029_Všeobecné zásady hospodaření SBD.pdf

030_Stavební úpravy v bytech.pdf

031_Sazebník úhrad a poplatků.pdf

032_Mzdový_předpis.pdf

033_Jednací řád.pdf

034_Pracovní řád.pdf

035_Organizační řád.pdf

031_Sazebník_úhrad_a_poplatků.pdf

028_Zásady_odměňování_členů_orgánů_družstva.pdf

029_Všeobecné zásady hospodaření SBD.pdf

Kontakt

SBD Letohrad

sprava@sbdletohrad.cz

Požárníků 791
Letohrad
561 51
ID DS: pwd4cwh
IČ 135 843 75
NEJSME PLÁTCI DPH

461 100 544
Úřední dny:
úterý 7:00 - 11:00 12:00 - 16:30 hod.
čtvrtek 7:00 - 11:00 12:00 - 15:30

Vyhledávání

Kontaktujte nás

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode